1) Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems tarp SMOKE DUDES BBQ ir kliento, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

2) Pirkimo-pardavimo sutartis tarp kliento ir SMOKE DUDES BBQ sudaroma nuo momento, kai klientas išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs užsakymą, apmoką SMOKE DUDES BBQ pateiktą sąskaitą, ir gauną patvirtinimą iš SMOKE DUDES BBQ, kad mokėjimas yra patvirtintas.

3) SMOKE DUDES BBQ įsipareigoja pasiūlyti klientui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, jei SMOKE DUDES BBQ dėl svarbių aplinkybių negali pateikti klientui užsakytos prekės. Klientui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, SMOKE DUDES BBQ įsipareigoja grąžinti klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir anuliuoti kliento užsakymą.

5) Po to, kai SMOKE DUDES BBQ patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama – išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo SMOKE DUDES BBQ tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei  klientas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai SMOKE DUDES BBQ raštu ar elektroniniu paštu info@smokedudes.com per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

6) Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis www.smokedudes.com svetaine bus ribojamos.

7) SMOKE DUDES BBQ įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

8) SMOKE DUDES BBQ internetinėje svetainėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:

 • fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;

 • jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;

 • juridiniai asmenys.

9) Draudžiama:

 • kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško SMOKE DUDES BBQ svetainės savininko sutikimo;

 • naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdytiSMOKE DUDES BBQ sistemos veiklą.

10) Nurodydami savo duomenis, klientai turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą.

11) SMOKE DUDES BBQ pasilieka teisę:

 • koreguoti puslapyje esančią informaciją – atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;

 • riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;

 • retų, specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus kliento apmokėjimą už prekę iš anksto;

 • jei pirkėjas neatsiima prekės iš SMOKE DUDES BBQ per 2 mėn. ir jeigu yra žinomas kliento banko sąskaitos numeris, pinigai grąžinami pirkėjui – prekė toliau nebesaugoma.

 • jei pirkėjo banko sąskaitos numeris nėra žinomas, pinigai nėra grąžinami, SMOKE DUDES BBQ apie tai informuoja klientą turimais kontaktais – prekė toliau nebesaugoma.

 • asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

13) Klientai, pirkdami prekes SMOKE DUDES BBQ, patvirtina, jog yra susipažinę su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis.

14) Remiantis LR PVM įstatymo komentaro 79 str., PVM sąskaitos faktūros išrašomos ir perrašomos tik tą pačią dieną, kai įvyksta pardavimas. Klaidos sąskaitose yra taisomos tik einamuoju mėnesiu.

15) Klientai įsipareigoja gautą prekę patikrinti jos atsiėmimo momentu – t. y., patikrinti pakuotės būklę, jos turinį, prekių kiekį, dydį ir asortimentą. (Informacija ką daryti pastebėjus problemą prekės atsiėmimo metu). Pirkėjas turi sudaryti visas kurjeriui sąlygas, kad prekė būtų tinkamai perduota gavėjui. Jei gavėjas yra nepilnametis asmuo, o pirkėjas leido gavėjui priimti prekę, atsakomybė dėl pasirašytos siuntos tenka pirkėjui.

16) Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje. Nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.

17) Prekių kiekiai yra riboti.

18) SMOKE DUDE BBQ įsipareigoja pristatyti prekes Klientui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai SMOKE DUDES BBQ sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Klientas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo PardSMOKE DUDES BBQ nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Kliento ir SMOKE DUDES BBQ aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, SMOKE DUDES BBQ įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

19) Jeigu prekės kaina internete ir parduotuvėje nesutampa, laikytina teisinga parduotuvės kaina. 20) Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://www.vvtat.lt/index.php?470187665 ) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Pastaba: visais atvejais klientų prašome pirmiausiai kreiptis į SMOKE DUDES BBQ (t. y. į pardavėją).

Product added to compare.